Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії – це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею, її щастя.

У закладі освіти визначені завдання профорієнтації в школі :

– формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основу професійного самовизначення та самоствердження;

– ознайомлення зі світом професій, кон’юнктурою ринку праці, правилами вибору професії, своїми правами та обов’язками;

– забезпечення самопізнання та формування “образу я”, як суб’єкта майбутньої професійної діяльності;

– формування умінь аналізу різних видів професійної діяльності;

– формування вміння співставляти “образ я” з вимогами професій до особистості та кон’юнктурою ринку праці й створювати на цій основі професійний план та його перевіряти;

– перевірка можливостей для самореалізації в різних видах професійної діяльності;

– забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості;

– виховування загальнолюдських та загальнопрофесійних якостей і розумних потреб.

     Основними напрямами профорієнтаційної роботи з учнями в школі є:

– професійна просвіта,

– професійне виховання,

– професійна діагностика

– професійна консультація учнів.

       Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, інші члени педагогічного колективу:

а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та ін. навчальних предметів;

б) під час позакласної виховної роботи.

     Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам. Вони протягом тривалого часу спостерігають за учнями свого класу, вивчають їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, знають виховний потенціал кожної сім’ї. Це дає їм змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники є: екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів. З метою ознайомлення з робітничими професіїями в школі встановлено професійний мотиваційний термінал з центра зайнятості, до якого має доступ кожен учень школи.

     З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів,  їхніх батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім’ї. Тому школа намагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей. Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці. Для свідомого вибору професії у школі організовуються зустрічі з представниками професійних та вищих навчальних закладів, відвідування “Днів відкритих дверей” навчальних закладів, виставок “Світ професій”,  проведення предметних тижнів у школі.

       Кожний навчальний предмет має свої профорієнтаційні  можливості. При пошуку відомостей про різні професії підлітки знайомляться з літературою, довідниками про професії . Основна  робота  проводиться  з учнями 9-х класів. Вона полягає в профінформуванні про світ професій, в тому числі про ті, які можна здобути у навчальних закладах міста.

Рекомендовані новини