Умови сьогодення вимагають від людей здатності обробляти великі обсяги інформації , мислити оперативно і стратегічно. Ефективно керувати інформацією – це не просто бажання, а необхідне для сучасної  людини  вміння. Актуальними з цієї точки зору є спеціальні технології, що дають можливість відображення процесу загального системного мислення та впорядкування інформації за допомогою схем, зокрема  створення ментальних карт.

   Отже,  переглянемо етапи створення ментальних карт.

На першому етапі, який називається «ІДЕЯ» учитель з учнями  обирають тему ментальної карти  і створюють центральний образ на папері.

   Наступний етап «МОЗГОВА АТАКА»  Це етап визначення асоціацій до центрального образу.

   Третій етап «РЕДАКЦІЯ»  На цьому етапі  учасники створення  ментальної карти  обирають  під ідеї .  І так наша ментальна карта поступово розшириться. Бажано використовувати різноманітне оформлення шрифту позначки, стрічки тощо. Четвертий етап «ІНКУБАЦІЯ» спрямований на те, щоб звести  все до підсумкового рішення.

   При цьому доречно використовувати метод «КУБУВАННЯ»

  • Опиши це
  • Порівняй це
  • Проаналізуй це
  • Знайди цьому застосування
  • Наведи аргументи «за» і «проти»

Приклад створення ментальної карти на уроці історії у 6-А класі.

Рекомендовані новини