Завдання, яке ставиться перед школою, полягає в тому, щоб забезпечити всіх здобувачів освіти оволодінням знаннями і уміннями, які визначені відповідними програмами. Ці знання і уміння на сучасному рівні засобів і методів навчання доступні всьому контингенту школярів.

Зміст роботи соціального педагога та практичного психолога базується на тісній співпраці з учнями, батьками, вчителями та з відповідними службами міста з метою створення безпечного освітнього середовища, допомогти дітям адаптуватися до навчання в закладі освіти, а також створити для них комфортні соціально-психологічні умови для навчання та розвитку.

Для того, щоб створити позитивні соціально-психологічні умови, для успішної реалізації мети навчання і розвитку дитини, сьогодні в закалді освіти практичний психолог Борисенко Олена Геннадіївна та соціальний педагог Грищенко Вікторія Вікторівна провели тренінг: «Профілактика булінгу в закладі освіти».

Атмосфера в класі впливає як на освоєння учнями навчальної програми, так і на загальну успішність, навчальну мотивацію і загальний психологічний стан кожного учня. Задоволеність учнів взаємовідносинами в класному колективі, відсутність «ізольованих», «ізгоїв» – прямий показник успішності виховних зусиль педагога.  

Рекомендовані новини