На сьогоднішній день перед учителями іноземної мови гостро стоїть проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення  іноземної мови, зміцнення їх позитивної мотивації у навчанні. Однією з можливостей вирішення даної проблеми є використання технології інтерактивного навчання. Уроки з використанням інтерактивних методів розвивають  в учнів здатності до міжкультурної взаємодії і до використання мови, що вивчається як інструменту цієї взаємодії, а також дозволяють вирішити такі завдання:

  • Розвивати в учнів  таки види компетенцій, як мовну, мовленнєву та соціокультурну.
  • Розвивати в учнів готовність до співпраці.
  • Підвищити мотивацію до вивчення англійської мови.

Технологія інтерактивного навчання може бути технологічною характеристикою окремого уроку, заняття, позакласного заходу. У той же час в інтерактивному режимі можна проводити серію або всі уроки, семінари або. Використання інтерактивних методів у педагогічному процесі спонукає вчителя до постійної творчості, вдосконалення, професійному та особистісному зростанню, розвитку. Адже знайомлячись з тим чи іншим інтерактивним методом, вчитель визначає його педагогічні можливості, ідентифікує з особливостями учнів, приміряє до своєї індивідуальності.

Рекомендовані новини