Вчитель – це не тільки людина, яка дає знання, але і ділиться досвідом, віддає частину своєї душі дітям. Ірина Михайлівна Швець – вчитель української мови та літератури завжди вдосконалює свою професійну майстерність. 
«Навчати – це означає подвійно вчитися. Дітям потрібні не повчання, а приклади,» – говорив французький письменник осеф Жубер.
Формування особистості, яка буде здатна навчатись протягом усього життя, застосовувати набуті знання в певних життєвих ситуаціях, відчувати успіх від реалізації своїх здібностей – основна мета роботи педагога. Інформація – хліб сучасності. Навчити учня орієнтуватися в цьому інформаційному світі допомагають прийоми мнемотехніки . Людина з такою пам’яттю швидко та ефективно працює з великою кількістю інформації без напруження і перевантаження психічної діяльності.
Слово « мнемоніка» і « мнемотехніка» позначають те й теж – техніка запам’ятовування. Вони походять від грецького «mnemonikon» – мистецтво запам’ятовування. 
Греки так обожнювали пам’ять, що в їхній міфології з’явилася навіть богиня пам’яті Мнемоніза – матір дев’яти муз.
Від її імені походить поняття «мнемонічні прийоми», тобто прийоми кращого запам’ятовування.
“Таємниця козацької шаблі”. 
Використання мнемотичних прийомів – узагальнення та образне мислення на уроці української літератури. 5 – Б клас

Рекомендовані новини